Uitvoering Johannes Passion door het Bachkoor Brabant

Op zondag 2 april om 15.00 uur, vindt in de Martinuskerk in Breda-Princenhage een barokuitvoering plaats van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Het Bachkoor Brabant onder leiding van Geert van den Dungen werkt in dit concert samen met het professionele barokorkest Florilegium Musicum dat op historische instrumenten speelt.

Het Bachkoor Brabant voert de vierde en definitieve versie uit 1749 van dit meesterwerk uit. Hierin zijn door Bach zelf diverse versieringen en kleine toevoegingen aangebracht, waardoor deze passie nog beter werd uitgebalanceerd. De Johannes-Passion staat bekend om zijn korte felle koorgedeelten met veel gevoel voor de heftige dramatische verhaallijn, prachtige aria’s en bekende koralen.

Het solistenteam bestaat voornamelijk uit jonge talentvolle vocalisten: Adriaan De Koster (tenor/Evangelist), David Visser (bas/Christus), Nikki Treurniet (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer (tenor/aria’s) en Joep van Geffen (bas/aria’s).

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij VVV-Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober en via de website  www.bachkoorbrabant.nl.

De toegangsprijs is € 25,00 (dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie). Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, https://blog.bachkoorbrabant.nl/

Bachkoor Brabant -  Johannes Passion 2017

Bachkoor Brabant – Johannes Passion 2017

 

 

 

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Koralen in Johannes Passion: verbindende bakens voor gelovigen

Op zondag 2 april 2017 voert het Bachkoor Brabant de Johannes Passion uit in de Martinuskerk Breda-Princenhage.

De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach werd voor de eerste maal op Goede Vrijdag 7 april 1724 in de Thomaskirche te Leipzig uitgevoerd, toen Bach daar nog maar korte tijd werkzaam was. De koralen hebben een interactieve functie in het passieverhaal over Jezus Christus. Ze vormen de verbinding van de gelovigen naar de evangelietekst van Johannes. Inhoudelijk zijn ze een weerspiegeling van de collectieve geloofsuiting van de gemeente over het lijden en sterven van Jezus, tegen het licht van zijn koningschap (zoals in koraal 17 “Ach, grosser König”). De koraalteksten zijn niet alleen bevestigend, maar geven ook herhaaldelijk uitleg (explicatio) van het verhaal dat in de recitatieven wordt verteld.

Bachkoor Brabant bij de uitvoering van de Brockes Passion 2016

Bachkoor Brabant bij de uitvoering van de Brockes Passion 2016

In de Johannes Passion bouwde Bach twaalf koralen in. Elke koraalmelodie (afkomstig uit Luthers liedboeken) werd door grootmeester Bach nauwkeurig tot in detail en in een bewust gekozen toonsoort geharmoniseerd. Volledig gericht op de tekstbetekenis en altijd overzicht houdend over het grote geheel van de passie.
Enkele koraalmelodieën herhaalde hij in verschillende harmonisaties. Zoals de koralen 20 “Petrus, der nicht denkt zurück” en 56 “Er nahm alles wohl in acht”. Met de tekst “Jesu, der du warest tot” verwerkte hij dit koraal ook nog (als een directe bevestiging) in basaria 60 “Mein teurer Heiland”. Ook de koralen 21 “Christus, der uns selig macht” en 65 “O hilf, Christe, Gottes Sohn” komen twee maal voor. Het zijn hierdoor herkenningspunten geworden, bakens voor de gelovigen.

Het centrale punt van het tweede deel van de Johannes Passion wordt gevormd door koraal 40 “Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn”, enerzijds als symbool van de tegenstelling tussen Pilatus en het volk, en anderzijds symbolisch voor de polariteit tussen gevangenschap en verlossing. Om dit koraal heen  zijn de delen over de gevangenneming en de kruisiging geplaatst.
Ook het indrukwekkende slotkoraal “Ach Herr, lass dein lieb Engelein” neemt een bijzondere plaats in, zo direct na de troostende treurmuziek van “Ruht wohl”. In dit koraal (68) betrekt de gemeente het lijden en sterven van Jezus op hun eigen sterven en wordt ook de wederopstanding op de jongste dag hoopvol bezongen.

Martin Luther

Martin Luther

Vergeleken met de Matthäus Passion is in de Johannes Passion het aandeel orthodoxe koralen uit de begintijd van de Reformatie (16e eeuw) veel groter. In de Johannes vinden we vooral koraalteksten van Martin Luther en Johann Heermann. De Matthäus heeft meer koraalteksten uit de tweede helft van de 17e eeuw (Paul Gerhardt), waarin ook het existentiële lijden tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) doorklinkt. Het piëtistisch sentiment van deze teksten ontbreekt in de Johannes Passion.

tekst: Geert van den Dungen

Johannes Passion, BWV 245
J.S. Bach

Zondag 2 april 2017, 15.00 uur

Martinuskerk
Haagse Markt 2, Breda-Princenhage

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Adriaan De Koster – tenor/Evangelist
David Visser – bas/Christus
Nikki Treurniet – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
Joep van Geffen – bas

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 25,00.

Kaarten voor dit concert zijn vanaf februari 2017 te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit
project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 &amp Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

 

 

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , | Een reactie plaatsen

Laureatenconcert door Bachkoor Brabant en jonge solisten

Op zaterdagavond 15 oktober 2016 is het laureatenconcert van het eerste Bach Vocalistenconcours Brabant. Drie concourswinnaars vertolken de solistenpartijen in het Magnificat van J.S. Bach en in solodelen uit de Matthäus Passion. Winnares van het concours is de Belgische sopraan Enide Lebrocquy, de tweede prijs was voor de alt/mezzo Franske van der Wiel  en de derde prijs voor de sopraan Esther Kouwenhoven. Winnares Enide Lebrocquy studeert aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. De andere twee solisten bij het concert zijn de jonge bas-bariton Ruben Olthof en tenor Joost F. van der Linden. 

Winnaar van het concours Enide Lebrocquy - Sopraan met Geert van den Dungen

Winnaar van het concours Enide Lebrocquy – Sopraan met Geert van den Dungen

Op het programma staat het dubbelkorig motet ‘Komm, Jesu, komm’, drie aria’s uit de Matthäus Passion en het Magnificat in D.

Het Laureatenconcert met het Bachkoor Brabant en het barokorkest Accademia Amsterdam onder leiding van Geert van den Dungen op 15 oktober 2016 in de Heikese kerk in Tilburg. Aanvang van dit bijzondere concert is 20.30 uur, toegangskaarten kosten € 20,-. Voor studenten van Fontys Conservatorium is de toegang € 10,- op vertoon van de studentenkaart bij de ingang van de kerk (Stadhuisstraat 6 Tilburg).

Meer informatie is te vinden op de website van het Bachkoor Brabant:

www.bachkoorbrabant.nl/concours.

 

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: | Een reactie plaatsen

De halve finale van het Bach Vocalistenconcours Brabant

Het is u vast niet ontgaan: het Bachkoor Brabant organiseert met het Fontys Conservatorium Tilburg en Nieuwe Veste Breda het allereerste Bach Vocalistenconcours voor jonge zangers. Dit samenwerkingsverband van drie in de provincie Noord-Brabant gevestigde muzikale organisaties/instituten beoogt de vocale muziek van de componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) bij nieuwe generaties zangtalent nadrukkelijk in beeld te brengen door middel van de realisering van een vocalistenconcours voor jonge zangers.

Op 17 september 2016 vond in de muziekzaal van het Fontys Conservatorium de halve finale voor conservatoriumstudenten plaats. Twaalf deelnemers afkomstig van conservatoria uit Nederland en België zongen een verplicht werk uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk van J.S. Bach aangehoord door een aandachtige jury en het publiek in de zaal.

Een fotoverslag.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Jos van Oijen, voorzitter van het Bachkoor Brabant opent het concours officieel en heet de aanwezigen van harte welkom. Sopraan Sofia Asgahri staat klaar voor haar optreden.

Bach Vocalistenconcours BrabantDe vakjury onder leiding van artistiek leider Geert van den Dungen bestaat verder nog uit dirigent Gillis Michels en pianist Ben Martin Weijand.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Regelmatig werd gekozen voor een aria uit de Matthäus Passion. Hier zingt de Belgische sopraan Esther Kouwenhoven.

Bach Vocalistenconcours Brabant

De kandidaten werden op klavecimbel of vleugel begeleidt door Ruud Huijbregts. Dit is de Engelse sopraan Madeleine de Berrie.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Klavecimbelbegeleiding voor tenor Edward Leach.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Bach Vocalistenconcours Brabant

Geert van den Dungen maakt de finalisten bekend na het uitspreken van lovende woorden aan alle kandidaten die hebben deelgenomen aan het concours.

De volgende kandidaten gaan naar de finale:

Esther Kouwenhoven
Enide Lebrocquy
Gert-Jan Verbueken
Franske van der Wiel
Boukje van Gelder
Edward Leach
Madeline de Berrie

Gefeliciteerd en veel succes op acht oktober!

Finale zaterdag 8 oktober 2016 van 19.00 tot 22.00 uur Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ, Tilburg

De finalisten zingen een verplicht werk uit het Magnificat van J.S. Bach en een aria met recitatief van J.S. Bach naar eigen keuze. Ook de finale is openbaar. De winnaars van het concours zijn de solisten tijdens de uitvoering van het Magnificat door het Bachkoor Brabant op 15 oktober 2016 in de Heikese kerk in Tilburg. Zie Laureatenconcert.

 

Geplaatst in Bachconcours zangstudenten Brabant, Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Eerste Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers

Het Bachkoor Brabant organiseert het Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers, amateurzangers en conservatoriumstudenten. Het koor werkt samen met Fontys Conservatorium Tilburg en Centrum voor de Kunsten Nieuwe Veste Breda.

Dit samenwerkingsverband van drie in de provincie Noord-Brabant gevestigde muzikale organisaties/instituten beoogt de vocale muziek van de componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) bij nieuwe generaties zangtalent nadrukkelijk in beeld te brengen door middel van de realisering van een vocalistenconcours voor jonge zangers. In breder perspectief wordt hiermee aangesloten bij de grote Bachtraditie die Nederland rijk is sinds het einde van de 19de eeuw. De historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk van deze muziek is een belangrijk cultureel erfgoed, waarmee de Nederlandse muziekcultuur wereldwijde faam heeft verworven. De organiserende instanties vinden het belangrijk dat dit wordt doorgegeven in het Nederland van de 21ste eeuw.

Het Bach Vocalistenconcours Brabant heeft twee openbare rondes voor conservatoriumstudenten gepland waarbij u van harte welkom bent.

Tweede ronde – halve finale zaterdag 17 september 2016 van 10:00 tot 16:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

De halve finale voor conservatoriumstudenten vindt plaats op zaterdag 17 september 2016 in muziekzaal A0.16 van het Fontys Conservatorium Tilburg. Deze ronde is openbaar.
Het programma start om 10.00 uur met een openingswoord van de voorzitter van Bachkoor Brabant en om 10.15 uur is de eerste van de 13 kandidaten aan de beurt.
De deelnemers presenteren aan de vakjury en aan het publiek een aria uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk, eveneens van J.S. Bach.

Finale – zaterdag 8 oktober 2016 van 19.00 tot 22:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

De finalisten zingen een verplicht werk uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk van J.S. Bach naar eigen keuze. Ook de finale is openbaar. De winnaars van het concours zijn de solisten tijdens de uitvoering van het Magnificat door het Bachkoor Brabant op 15 oktober a.s. in de Heikese kerk in Tilburg.

Bach Vocalistenconcours Brabant

Bach Vocalistenconcours Brabant

 

Geplaatst in Bachconcours zangstudenten Brabant, Bachkoor Brabant | Tags: , | Een reactie plaatsen

Optreden Bachkoor Brabant bij Open Monumentendag Breda

Het Bachkoor Brabant verzorgt dit jaar een programma in het kader van de Open Monumentendag. Dit programma wordt twee keer uitgevoerd op zondag 11 september, namelijk om 13.00 uur en 14.30 uur in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 (Breda Centrum). Het koor zal wereldlijke en geestelijke liederen zingen die het eerder ten gehore heeft gebracht tijdens de koorreis naar Andalusië. Een leuke kans om dit verrassende programma in de eigen stad te komen beluisteren. De toegang is gratis, het optreden duurt ongeveer een half uur.

werkdag Bachkoor Brabant in de Lutherse Kerk

werkdag Bachkoor Brabant in de Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk is de enige nog bestaande schuilkerk in Breda die nog dienst doet als kerk. Het gebouw staat verborgen achter de huizen aan de Veemarkstraat. Door stadsgids Jan Korebrits zal meer verteld worden over de geschiedenis van dit bijzondere gebouw.

Bachkoor Brabant

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar na audities samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Dit zorgt voor kwalitatief goede en gebalanceerde uitvoeringen. Door deze werkwijze is het ook mogelijk om de juiste zangers bij het juiste project te betrekken.

Het Bachkoor Brabant houdt zich projectmatig bezig met het uitvoeren van Bachs koormuziek zoals de Matthäus Passion (sinds 1993) en de Johannes Passion. Daarnaast staan er regelmatig koorwerken van componisten die een muziekhistorische relatie met Bach hebben op het programma.

Meer informatie is te vinden op de website van de Open Monumentendag http://www.openmonumentendagbreda.nl/aanbod/bachkoor-brabant/

Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, https://blog.bachkoorbrabant.nl/

open monumentendag breda

open monumentendag breda

 

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant | Tags: , | 1 reactie

Allereerste Bachconcours voor jonge zangers in Brabant

BACH VOCALISTENCONCOURS BRABANT 2016

Beste zangstudent,

Stichting Bachkoor Brabant organiseert in 2016 in samenwerking met Fontys Conservatorium Tilburg en Nieuwe Veste Breda het eerste Bach Vocalistenconcours Brabant.

Er zijn twee categorieën deelnemers

A: Muziekschoolleerlingen en andere amateurzangers in de leeftijd vanaf 12 t/m 30 jaar
B: Conservatoriumstudenten zang in de leeftijd vanaf 17 t/m 30 jaar

Om deel te nemen maakt het niet uit welke zangopleiding je volgt: zang klassiek/opera/oude muziek/muziektheater/musicaltheater/zang licht/docent muziek/enz.

Muziekschoolleerlingen en andere amateurzangers van 12 t/m 30 jaar

  • Je doet mee aan een selectieronde op een zaterdag in juni (11, 18 of 25 juni).
  • Je zingt een verplicht werk van J.S. Bach, zelf te kiezen uit twee opgegeven werken, en een vrij werk van een componist naar keuze.
  • Als je in de eerste ronde door de jury geselecteerd wordt, volgt er een tweede ronde op zaterdag 24 september.
  • Als je ook in de tweede ronde door de jury geselecteerd wordt, is op zaterdag 1 oktober de finale.
  • De winnaars van de finale geven op vrijdagavond 14 oktober een concert in de concertzaal van Nieuwe Veste Breda.

Conservatoriumstudenten zang van 17 t/m 30 jaar

  • Je stuurt een beeld- of geluidsopname in van een verplicht werk uit het Magnificat en een vrij werk, beide van J.S. Bach.
  • Als je door de jury geselecteerd wordt, volgt er een tweede ronde op zaterdag 10 of zaterdag 17 september.
  • Als je ook in de tweede ronde geselecteerd wordt, is op zaterdag 8 oktober de finale.
  • De winnaars van de finale mogen soleren bij een nader te bepalen concert van het Bachkoor Brabant met barokorkest.

Inschrijfgeld

Muziekschoolleerlingen (categorie A): € 10,00
Conservatoriumstudenten (categorie B): € 30,00

Wil je meedoen aan het Bach Vocalistenconcours Brabant?

Vul dan dit inschrijfformulier in en stuur dit naar secretariaat@bachkoorbrabant.nl
Je ontvangt daarna verdere informatie.

Alvast veel zangplezier!

Geert van den Dungen
Artistiek leider eerste Bach Vocalistenconcours Brabant

Bachconcoursvoor zangstudenten in Brabant

Bachconcoursvoor zangstudenten in Brabant

Geplaatst in Bachconcours zangstudenten Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Primeur in Breda: Syrische vluchteling debuteert bij uitvoering Matthäus Passion door Bachkoor Brabant.

Mohamad Kashout, een 22-jarige AZC-bewoner uit Breda, heeft zijn debuut gemaakt bij het Bachkoor Brabant tijdens de jaarlijkse Matthäus Passion van Bach in de Grote Kerk van Breda. Mohamad is door dirigent Geert van den Dungen speciaal voorbereid om alle koralen mee te kunnen zingen. Door de tragische gebeurtenissen dinsdag in Brussel is zijn medewerking nog meer in een schrijnend daglicht komen te staan.

Syrische gastzanger bij het Bachkoor Brabant

Syrische gastzanger bij het Bachkoor Brabant

De jonge asielzoeker liet na het bijwonen van enkele repetities aan de dirigent zijn bijzondere belangstelling voor deze bekende en geliefde passie blijken. In Damascus maakte hij eerder al kennis met muziek van Bach, Mozart, Beethoven en Liszt. Mohamad staat voor het Bachkoor Brabant symbool voor een noodzakelijke tegenstem in het vluchtelingendebat en ten aanzien van de integratie van alle vluchtelingen van goede wil in onze samenleving. Mohamad heeft ook woensdag 23 maart aan de uitvoering van de Matthäus Passion door het Bachkoor Brabant in Oudenbosch deelgenomen. Dit heeft het jubileum van Geert van den Dungen, die dit werk voor de 75e maal dirigeerde deze woensdag, in een heel bijzondere context gezet.

Meer informatie over het koor en de projecten: www.bachkoorbrabant.nl.

Syrische vluchteling bij Bachkoor Brabant

Syrische vluchteling bij Bachkoor Brabant

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brockes Passion: Bachs muzikale context voor Johannes en Matthäus Passion

Aanstaande zondag, Passiezondag, voert het Bachkoor Brabant een passie-oratorium uit dat ten onrechte zelden op de programma’s staat: de Brockes Passion. Dit werk is gebaseerd op een libretto van de Hamburgse jurist en dichter Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) en kreeg als officiële subtitel mee ‘Der für die Sünde der Welt gemartete und sterbende Jesus’.

Brockes Passion door het Bachkoor Brabant

Jesus draagt het kruis (uit Jesus Christ Superstar)

De wijze waarop collega-componisten van Bach, onder wie Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann en Reinhard Keiser deze gevoelige, dramatische en aansprekende teksten over de laatste dagen van Jezus’ leven muzikaal gestalte gaven, was voor de grote meester Johann Sebastian Bach een directe inspiratiebron om zijn Johannes en Matthäus Passion te scheppen. Er zijn diverse overeenkomsten te vinden wat betreft tekstkeuze, muzikale tekstbehandeling, vormgeving en structuur van aria’s (overname van de da capo-vorm vanuit de opera) en fugatische opzetten van koren etc. De grote opera-ervaring die deze Hamburgse collega’s in hun Brockes Passion-versies meenamen, heeft een blijvend stempel gedrukt op Bachs passies. Het toenmalige idioom van de barokopera is derhalve in niet te onderschatten  mate via deze muzikale lijnen in Bachs operaloze vocale oeuvre terechtgekomen. Uiteraard heeft Bach al deze componenten weer naar zijn eigen geniale ideeën vertaald en vervolmaakt.

Jezus en Maria op weg naar Calvarie (The Passion)

Jezus en Maria op weg naar Calvarie (The Passion)

Voor liefhebbers van Bachs passiemuziek is het zondag in de prachtige Martinuskerk in Breda-Princenhage een unieke mogelijkheid om de muzikale context van waaruit Bach zijn passies creëerde live te ervaren. Een bijzondere bonus in deze passie is het aria-duet Soll mein Kind, mein Leben, sterben van Jezus en Maria op weg naar de Calvarieberg.

Jezus ontmoet zijn Moeder op weg naar de Calvarieberg

Jezus ontmoet zijn Moeder op weg naar de Calvarieberg

 

Tekst: Geert van den Dungen

Concert:

Bachkoor Brabant
zondag 13 maart 2016, 15.00 uur
Martinuskerk Breda-Princenhage

Barokorkest Accademia Amsterdam

Solisten:
Adriaan De Koster – tenor/Evangelist
Jussi Lehtipuu – bas/Christus
Andrea Tjäder – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 22,50, inclusief programmaboekje en consumptie.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant.

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Brockes Passion | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Solisten in Brockes Passion vertolken indringende rollen

Op 13 maart voert het Bachkoor Brabant de Brockes Passion uit. De vocale solisten die hiervoor zijn aangetrokken vertolken heel uiteenlopende en indringende personages in het lijdensverhaal, zoals die van Jezus, Pilatus, Petrus, Judas en Maria.
Deze jonge zangers hebben ook alle vijf opera-ervaring opgedaan, zodat een bewuste inleving en expressie in de dramatiek van de rol aanwezig is.

Jezus wordt verraden door Judas

Het verraad van Jezus door Judas

Nieuw bij het Bachkoor Brabant zijn de Zweedse sopraan Andrea Tjäder en de Belgische tenor Adriaan De Koster.

Andrea Tjäñder

Andrea Tjäder behaalde in 2009 met onderscheiding haar bachelordiploma zang aan het Birmingham Conservatoire in Engeland. Zij vervolgde haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar zij zich specialiseerde in de Oude Muziek onder leiding van Rita Dams, Jill Feldman, Michael Chance en Peter Kooij. Door haar beheersing van diverse stijlen en haar natuurlijke manier van optreden werd haar eindexamen gewaardeerd met het cijfer 10, eveneens met onderscheiding. Tijdens haar studietijd in Birmingham participeerde Andrea in vele geënsceneerde producties, onder anderen met Stephen Barlow, Lionel Friend, Andrew King, Keith Warner en Michael Barry. Zo waren er operarollen voor haar als Poppea in Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea, de titelrol in Händels Semele, de 2. Knabe in Mozarts Die Zauberflöte en Second Nymph in Psyche van Matthew Locke. Ze maakte ook deel uit van de cast die in 2010 de wereldpremière verzorgde van David Blake’s opera Scoring a Century. In Den Haag vertolkte ze onder meer de rol van Little Money in de opera The Enchanted World of Economy van Renato Ferreira. Als concertsoliste heeft Andrea Tjäder een breed repertoire met onder andere Bachs Magnificat, Hohe Messe, Johannes en Matthäus Passion en diverse cantates, Haydns Nelson Mass en Kleine Orgelsolo Messe, Buxtehude’s Membra Jesu Nostri en de Leçons de Ténèbres van François Couperin.

Adriaan De Koster vatte zijn hogere muziekstudies aan in 2002, na zijn universitaire opleidingen economie en cultuurmanagement in Leuven en Antwerpen voltooid te Adriaan De Kosterhebben. Na zijn master zang aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Jan Caals, Marianne Vliegen en Lieve Jansen studeerde Adriaan in Den Haag bij Andrew Schroeder.
Masterclasses volgde hij bij Jeanette Fischer, Anna Nativitade, Christophe Prégardien en Maarten Koningsberger. Adriaan De Koster soleerde in Bachs Passionen (evangelist),
Magnificat
en vele cantates. Daarnaast ook in de Mariavespers van Monteverdi en in L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato en de Messiah van Händel, de Markus Passion van Keiser, Membra Jesu Nostri van Buxtehude en het Stabat Mater van Haydn. Ook was Adriaan te horen in de muziektheaterproductie Almschi met de Octopus Solisten en in Rossini’s opera buffa  Il signor Bruschino. Naast zijn solistische optredens is hij ook een veelgevraagde ensemblezanger.

De andere solisten in deze Brockes Passion, Jussi Lehtipuu, Oscar Verhaar en Sebastian Brouwer, hebben eerder al met veel succes bij het Bachkoor Brabant gezongen.

 

Brockes Passion
van Händel, Telemann en Keiser

Zondag 13 maart 2016, 15.00 uur

Martinuskerk
Haagse Markt 2
Breda-Princenhage

Bachkoor Brabant

Barokorkest Accademia Amsterdam

Solisten:
Adriaan De Koster – tenor/Evangelist
Jussi Lehtipuu – bas/Christus
Andrea Tjäder – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 22,50, inclusief programmaboekje en consumptie.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant.

 

Geplaatst in Brockes Passion, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , , | Een reactie plaatsen