Maria Vespers van Monteverdi

Op 6 oktober voert het Bachkoor Brabant de Maria Vespers van Monteverdi uit.

Ruim vierhonderd jaar geleden schreef Claudio Monteverdi (1567-1643) zijn beroemd geworden Maria Vespers (Vespro della Beata Vergine), een onbetwist hoogtepunt in de westerse sacrale muziek. Hij droeg het werk op aan Paus Paulus V en reisde er mee naar Rome om te solliciteren naar een muzikale functie aan het pauselijk hof in Rome. Die opzet lukte echter niet. Gelukkig werd hij in 1613 met algemene stemmen gekozen tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, een functie die hij tot aan zijn dood, veertig jaar later, zou bekleden.

Venetië San Marco basiliek

Venetië San Marco basiliek

In deze grootse vespermuziek valt te horen dat Monteverdi een componist was die een muzikale brug sloeg tussen de oude renaissance-stijl (‘prima prattica’) en de vernieuwende vroegbarokke technieken (‘seconda prattica’), die heel sterk op de verstaanbaarheid van de tekst was gericht. In deze afwisseling van stijlen vormen de gregoriaanse gezangen een bindend element. De Maria Vespers bracht een definitieve omslag teweeg  in het muzikale denken in de zeventiende eeuw. In het repertoire van het Bachkoor Brabant vormt dit fameuze werk van een van de belangrijkste grondleggers van de barokmuziek dan ook het beginpunt van een avontuurlijke reis door het barokke tijdperk, die eindigt met Bachs Hohe Messe.

Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi

Een live uitvoering van de Maria Vespers, als een belangrijk voorbeeld uit het Europese culturele erfgoed, kan men bijvoorbeeld vergelijken met het exposeren van een schilderij van Monteverdi’s tijdgenoot Caravaggio. Beide kunstenaars hebben voor hun genre een blijvende betekenis gehad en hun kunst wordt in de 21ste eeuw helaas te weinig tentoongesteld.

Het concert vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in de prachtige Sint-Willibrorduskerk in Breda-Teteringen, een rijksmonument uit 1927, waarin elementen uit de Byzantijnse en Romaanse stijl en de Amsterdamse School zijn gecombineerd. Het in 1986 opgerichte Bachkoor Brabant werkt voor deze uitvoering samen met het professionele Barokorkest Florilegium Musicum, waarin prachtige historische instrumenten als barokviool, gamba, violone, theorbe, orgelpositief, dulciaan, cornetto en baroktrombones voor verrassende klankkleuren zullen zorgen. Het internationaal samengestelde solistenteam, bestaande uit de vocalisten Enide Lebrocquy, Kerlijne Van Nevel, Lior Leibovici, Adriaan De Koster, Michiel Meijer en Erik Van Nevel, zal de veelal virtuoze soli en het gregoriaans verzorgen. Het geheel staat onder leiding van dirigent & musicoloog Geert van den Dungen.

 

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Maria Vespers, Monteverdi | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bach-dag 21 maart 2018

Johann Sebastian Bach werd vandaag 333 jaar geleden geboren. Daarom is er in Nederland een Bach-dag in het leven geroepen.

Onze dirigent, Geert van den Dungen, werd om die reden geïnterviewd bij Omroep Brabant, in het programma Brabants Bont.

Hier is de hele uitzending te beluisteren. Het interview was rond 12.40 uur.

Bij onze laatste repetitie voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion volgende week gaan we de Bach-dag even vieren.

http://www.bachkoorbrabant.nl

 

Matthäus Passion Breda Bachkoor Brabant

Matthäus Passion Breda Bachkoor Brabant

Matthäus Passion Bachkoor Brabant Wouw (Oudenbosch)

Matthäus Passion Bachkoor Brabant Wouw (Oudenbosch)

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitvoering Johannes Passion door het Bachkoor Brabant

Op zondag 18 maart 2018 om 15.00 uur vindt in de Martinuskerk in Breda-Princenhage een barokuitvoering plaats van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Het Bachkoor Brabant onder leiding van Geert van den Dungen werkt in dit concert samen met het professionele barokorkest Florilegium Musicum dat op historische instrumenten speelt.

Bachkoor Brabant

Bachkoor Brabant bij de uitvoering van Bach en Telemann in Teteringen november 2017

Het Bachkoor Brabant voert de vierde en definitieve versie uit 1749 van dit meesterwerk uit. Hierin zijn door Bach zelf diverse versieringen en kleine toevoegingen aangebracht, waardoor deze passie nog beter werd uitgebalanceerd. De Johannes-Passion staat bekend om zijn korte felle koorgedeelten met veel gevoel voor de heftige dramatische verhaallijn, prachtige aria’s en bekende koralen.

Het solistenteam bestaat voornamelijk uit jonge talentvolle vocalisten: Lior Leibovici (tenor/Evangelist), David Visser (bas/Christus), Enide Lebrocquy (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer (tenor/aria’s) en Berend Eijkhout (bas/aria’s).

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij VVV-Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober en via de website  www.bachkoorbrabant.nl. De toegangsprijs is € 25,00 (dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie). Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, https://blog.bachkoorbrabant.nl/

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant, Johannes Passion | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach

Bij het concert van 10 december as van het Bachkoor Brabant staat oa het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach op het programma.

Carl Philipp Emanuel was echt een muzikaal product van zijn vader. In zijn autobiografische schets uit 1773 verklaarde hij over zijn muzikale opleiding: ‘In der Composition und im Clavierspielen habe ich nie einen andern Lehrmeister gehabt als mein Vater’.

CPE Bach

Carl Philipp Emanuel Bach

Evenals zijn vader was CPhE eerst jarenlang aan vorstenhoven werkzaam, om vervolgens in stedelijk dienstverband als cantor en muziekdirecteur productief te zijn. Beiden gaven in de omgang met hun broodheren blijk van een zelfbewuste, zakelijke houding en een sterk artistiek verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij zij conflicten niet uit de weg gingen. Beiden genoten tijdens hun leven een grotere bekendheid als klavierspeler en pedagoog dan als componist. Was vader Bach de ultieme vervolmaker van de 18de-eeuwse barokmuziek, zoon CPhE ontwikkelde duidelijk een nieuwe componeertrant, met name in zijn kamermuziek, getuige zijn meesterlijke traktaat ‘Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen’. Kenmerkend voor deze zogenaamde ‘empfindsame’ stijl is een zo direct en expressief mogelijke weergave van de menselijke emotionaliteit, in een voortdurende opeenvolging van contrasten. Juist met deze schrijfwijze heeft CPhE een diepgaande invloed uitgeoefend op de Weense Klassieken: Haydn, Mozart en Beethoven. Na 28 jaar aan het conservatieve hof van Frederik de Grote in Berlijn te hebben doorgebracht, kreeg CPhE in maart 1768, een jaar na het overlijden van zijn peetoom Georg Philipp Telemann diens betrekking als cantor van de Latijnse school en muziekdirecteur van de vijf hoofdkerken van Hamburg, waar hij per jaar 200 muziekuitvoeringen diende te verzorgen en verder in ruime mate begrafenismuziek, inhuldigingscantates, verjaardags- en andere cantates voor de notabelen en zelfs toneelmuziek voor schoolvoorstellingen moest aanleveren. Geen wonder dat hij, net als Telemann en zijn vader vóór hem gedaan hadden, vaak zijn toevlucht nam tot al bestaande muziek van zichzelf of anderen.

Paleis Frederik de Grote

Paleis Frederik de Grote

Het Magnificat, Wq 215 heeft Carl Philipp Emanuel Bach voltooid in Berlijn, kort voor de dood van zijn vader. Dit zou voortaan de eerste, de ‘Berlijnse’ versie worden genoemd, want later heeft hij, inmiddels in Hamburg werkend, een herziene uitgave verzorgd. In deze  latere versie werden bijvoorbeeld trompetten en slagwerk toegevoegd. Met het Magnificat uit 1749 heeft C.Ph.E. Bach zeer waarschijnlijk ook een vergeefse poging gedaan om het cantorschap in Leipzig te bemachtigen, de post die voor altijd verbonden zou blijven met de naam van zijn vader. Op diverse momenten doet dit Magnificat denken aan dat van Johann Sebastian Bach, de tenorinzet van het Deposuit wordt vrijwel letterlijk geciteerd. Er zijn ook overeenkomsten met J.S. Bachs Hohe Messe, vergelijk het slotkoor van de mis eens met het slotkoor van het Magnificat. De eerder genoemde expressieve op emotie gerichte stijl van CPhE vindt men duidelijk terug in zijn indrukwekkend Magnificat.

Tekst: Geert van den Dungen

Bach & Telemann

In het kader van het Telemann-jaar 2017

J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36
G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’, TWV 1:1061
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215

zondag 10 december 2017, 15.00 uur

Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13, Breda-Teteringen

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Kristen Witmer – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
David Visser – bas

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 23,00, inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Johann Sebastian Bachs cantate Schwingt freudig euch empor

Bij het concert van 10 december as van het Bachkoor Brabant staat oa de cantate Schwingt freudig euch empor van J.S. Bach op het programma.

Deze cantate Schwingt  freudig euch empor (BWV 36) is oorspronkelijk uit een wereldlijke cantate uit 1725 ontstaan. Deze had dezelfde titel en was een ‘gelukwenscantate’, waarschijnlijk voor een onbekend gebleven leraar aan de Leipziger Thomasschule.

Thomaskirche en Thomasschool Leipzig

Thomaskirche en Thomasschool Leipzig

Naast deze twee versies heeft Bach er nog drie geschreven. De huidige versie componeerde Bach voor uitvoering op Eerste Adventszondag 2 december 1731 in Leipzig. Hierin verving hij de recitatieven uit de wereldlijke versie door koralen of koraalbewerkingen. Het is dus ‘gerecyclede’ muziek oftewel een parodie. Heel gebruikelijk in die tijd.

Picander

Picander

De tekst is waarschijnlijk geschreven door Christian Friedrich Henrici, de postbeambte die onder het pseudoniem Picander veel teksten aan Bach leverde. Deze Picander was trouwens een meester in het handig aanbrengen van tekstwijzigingen met een wereldlijke naar een religieuze betekenis. Vaak met handhaving van affecten en zelfs woorden, die het mogelijk maakten de muziek onveranderlijk te hergebruiken.

De adventsperiode waarmee het kerkelijk jaar begint, werd in het Lutherse Leipzig beschouwd als een periode van inkeer en boetedoening, omdat immers de zonden van de mensheid God hebben gedwongen zijn Zoon als verzoener af te vaardigen. In deze periode diende de concertante kerkmuziek in Leipzig dan ook te zwijgen. De eerste Adventszondag was hiervan echter uitgezonderd. De voorgeschreven evangelielezing van die dag (Mattheüs 21: 1-9) verhaalt van Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem, op Palmzondag, en cantates voor deze zondag (BWV 36, 61 en 62) hebben dan ook een jubelend karakter.
Omdat Bach deze kerkcantate uit een wereldlijk parodiemodel afleidde door de vier recitatieven daarin te vervangen door koralen of koraalbewerkingen, krijgt de cantate een structuur die we nergens anders aantreffen: alle even nummers zijn op koralen gebaseerd. Daarmee is BWV 36 overigens geen ‘koraalcantate’ geworden. Daaraan ligt immers een specifiek plan ten grondslag dat hier niet wordt gevolgd. De totale afwezigheid van recitatieven geeft aan deze late cantate toch een wat ouderwets karakter. De cantate bestaat uit twee delen van vier nummers, elk besloten met een eenvoudig vierstemmig geharmoniseerd slotkoraal. Destijds respectievelijk uit te voeren voor en na de preek van de kerkdienst.

Dit mooie werk is hier te beluisteren.

Tekst: Geert van den Dungen

Bach & Telemann

In het kader van het Telemann-jaar 2017

J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36
G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’, TWV 1:1061
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215

zondag 10 december 2017, 15.00 uur

Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13, Breda-Teteringen

 

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Kristen Witmer – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
David Visser – bas

Dirigent: Geert van den Dungen

 

Entreeprijs: € 23,00, inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Meer over de cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’ van Telemann

Op 10 december geeft het Bachkoor Brabant een concert in Breda-Teteringen in het kader van het Telemann jaar. Op het programma onder andere de cantate Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen. Deze cantate , liturgisch bestemd voor de kerkdienst op Nieuwjaarsdag, werd voor de eerste maal op 1 januari 1721 in de Barfüsserkirche in Frankfurt am Main uitgevoerd, en waarschijnlijk tegelijkertijd in de Sankt Georgenkirche te Eisenach.

Frankfurt Barfüßerkirche 1628

Frankfurt Barfüßerkirche 1628

De tekst is van een zekere Gottfried Simonis, een domineeszoon uit de regio Maagdenburg. Naar oude joodse en christelijke overleveringen wordt op 1 januari het Feest van Christus’ besnijdenis (Festo Circumcisionis Christi) gevierd. Omdat dit samenvalt met Nieuwjaarsdag lieten diverse cantatedichters voor deze gelegenheid het openingskoor als een feestelijk danklied beginnen, zoals Simonis dat in deze cantate ook deed met de verzen 21 en 22 uit Psalm 103.

Telemann

Telemann

 

In de volgende drie recitatieven, drie aria’s en in het slotkoraal greep de dichter terug op enige leidmotieven uit de psalmverzen, waarbij toespelingen op enkele sleutelwoorden uit de complete psalm in de aria’s 3 en 5 klinken en waarbij een opvallend politiek werkende gedachte in de tekst van bijvoorbeeld recitatief 2 (‘Es grünt die Obrigkeit’) niet valt te missen. Dit is niet verwonderlijk, ook als men denkt aan de rol van de feestelijkheden van Nieuwjaar in het stedelijk leven. Telemann voegde in deze jubelende cantate, ter verhoging van de feestvreugde en als onderstreping van de tekst, veel trompetgeschal toe. Vuurwerk dus!

Tekst: Geert van den Dungen.

Bach & Telemann In het kader van het Telemann-jaar 2017

J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36
G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’, TWV 1:1061
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215

zondag 10 december 2017, 15.00 uur
Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13, Breda-Teteringen

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Kristen Witmer – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
David Visser – bas
Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 23,00, inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze.
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

 

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De poster voor het project “Bach & Telemann”

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is de poster voor het concert “Bach & Telemann” gemaakt door Ton Homburg van Opera Graphic Design. Hier is een interview met hem te lezen over zijn ontwerpwerkzaamheden voor het Bachkoor Brabant, en nog veel meer.

Voor dit concert heeft hij twee ontwerpen gemaakt. Deze is uiteindelijk gekozen.

Poster Bach en Telemann

Poster Bach en Telemann door Opera Graphic Design

Er was ook een variant waar hij C.Ph.E. Bachaan toe is gevoegd, van wie we het Magnificat zingen.

De repetities voor het concert van 10 december zijn in volle gang. Voor wie vast wat wil genieten hier een prachtige uitvoering van het werk van JS. Bach dat op het programma staat, Schwingt freudig euch empor’.

Bach & Telemann

In het kader van het Telemann-jaar 2017

J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36
G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’, TWV 1:1061
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215

zondag 10 december 2017, 15.00 uur

Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13, Breda-Teteringen

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Kristen Witmer – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
David Visser – bas

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 23,00, inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant. De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

Geplaatst in Bachkoor Brabant, Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bach & Telemann: een bijzondere componistenrelatie

Als afsluiting van het Telemann-herdenkingsjaar voert het Bachkoor Brabant op 10 december 2017 een opmerkelijk programma uit onder de titel Bach & Telemann: een bijzondere componistenrelatie. Aanleiding genoeg voor het Bachkoor Brabant om deze bevriende componisten samen in een programma te herenigen, met als extra muzikale verbinding muziek van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Voor de doop van deze zoon van J.S. Bach was Telemann tot zijn peetvader benoemd en voerde hij eveneens als tweede naam Philipp. Een duidelijk bewijs van hun onderlinge vriendschap. 

De muzikale grootmeester Johann Sebastian Bach (1685-1750) was in de 18de eeuw lang niet zo succesvol en beroemd als zijn collega Georg Philipp Telemann (1681-1767), die in onze huidige tijd juist minder waardering en belangstelling geniet. Richtte Bach zich in zijn Leipziger periode (van 1723 tot zijn dood) voornamelijk op Lutherse kerkmuziek (o.a. orgelwerken, cantates en passies) bestemd voor de Thomas- en Nicolaikirche in Leipzig, veelschrijver Telemann hield zich in Hamburg in dezelfde periode (van 1721 tot zijn dood) bezig met vergelijkbare muzikale activiteiten voor de vijf Evangelisch-Lutherse hoofdkerken. Telemann schreef daarnaast nog eens een dertigtal opera’s voor de Hamburgse Opera; voor dit genre had Bach tot zijn spijt geen mogelijkheden in Leipzig.

CPE Bach

CPE Bach

 Het concertprogramma bevat muziek voor de kersttijd: de jubelende Adventscantate BWV 36 Schwingt freudig euch empor van Johann Sebastian Bach, de in ons land zelden of nooit  uitgevoerde Nieuwjaarscantate TWV 1:1061 Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen van Telemann en het Magnificat, Wq 215 van C.Ph.E. Bach, die stilistisch duidelijk afstand had genomen van zijn vader. Naast muzikale verschillen zijn er in dit programma ook duidelijke parallellen aanwijsbaar, die voor diverse verrassingen kunnen zorgen. 

Het Bachkoor Brabant wordt vergezeld door Barokorkest Florilegium Musicum, dat op authentieke barokinstrumenten of kopieën ervan speelt. Vocale solisten zijn Kristen Witmer (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer (tenor) en David Visser (bas). Het concert wordt geleid door de dirigent-musicoloog Geert van den Dungen. 

Het concert vindt plaats op zondag 10 december 2017, aanvang 15.00 uur, in de prachtige Sint-Willibrorduskerk te Breda-Teteringen. Deze werd gebouwd in 1926-1927 naar een ontwerp van architect Jacques van Groenendael. De stijl is een mengeling van Neo-Romaanse elementen en Byzantijnse invloeden, met daarbij aanvullingen in de stijl van de Amsterdamse School.

Kerk Teteringen

Kerk Teteringen

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Auditie doen bij het Bachkoor Brabant

Het Bachkoor Brabant houdt op 19, 21, 22 en 26 april de jaarlijkse audities voor de projecten van het seizoen 2017/2018. De auditie bestaat uit een test waaruit moet blijken of de kandidaat een gezonde zangstem heeft, vertrouwd is met muzieknotatie en gevoel heeft voor ritme en melodie.

Er staan voor het seizoen 2017-2018 vijf interessante koorprojecten geprogrammeerd waarvoor auditie kan worden gedaan, een optreden bij hoofdsponsor Zuylen uitvaartverzorging, een optreden bij de Cultuurnacht 2018, de Johannes Passion en Matthäus Passion en het project Bach en Telemann. Daarbij staan een drietal werken op het programma: van J.S. Bach: Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, van G.Ph. Telemann: Cantate ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’ en van  C.Ph.E. Bach zijn Magnificat.

Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar, per project, na audities door de artistiek leider en dirigent Geert van den Dungen, samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant. Tijdens de concerten werkt het koor samen met professionele vocalisten en instrumentalisten (bijv. een barokorkest).

Bij het secretariaat van het Bachkoor Brabant kan een afspraak voor de auditie worden gemaakt: secretariaat@bachkoorbrabant.nl. Belangstellenden kunnen voor meer informatie de website bezoeken: http://www.bachkoorbrabant.nl/audities.php Ook heeft het Bachkoor Brabant een blog met achtergronden over het koor en de muziek, https://blog.bachkoorbrabant.nl/

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Solisten bij de uitvoering van de Johannes Passion

Op 2 april 2017 voert het Bachkoor Brabant de Johannes Passion uit. De vocale solisten die hiervoor zijn aangetrokken vertolken heel uiteenlopende en indringende personages in het lijdensverhaal, zoals die van Jezus, Pilatus en  Petrus. We stellen ze aan u voor:

Adriaan De Koster – tenor/Evangelist

U kent hem mogelijk nog van de uitvoering van de Brockes Passion door het Bachkoor Brabant in maart 2016. Hij vatte zijn hogere muziekstudies aan in 2002, na zijn universitaire opleidingen economie en cultuurmanagement in Leuven en Antwerpen voltooid te hebben. Na zijn master zang aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Jan Caals, Marianne Vliegen en Lieve  Jansen studeerde Adriaan in Den Haag bij Andrew Schroeder. Masterclasses volgde hij bij Jeanette Fischer, Anna Nativitade, Christophe Prégardien en Maarten Koningsberger.

 

 

David Visser- bas/Christus

David is regelmatig solist bij uitvoeringen van het Bachkoor Brabant. Hij begon op zevenjarige leeftijd met zingen als leerling van de Koorschool Sint-Bavo te Haarlem. Hij studeerde bij Sasja Hunnego aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en bij Carolyn Watkinson aan het Rotterdams Conservatorium Codarts. David werd jarenlang gecoacht door Meinard Kraak en volgde masterclasses van onder anderen Ira Siff, John Bröcheler, Wolfgang Holzmair en Peter Kooij. Momenteel studeert hij aan de Dutch National Opera Academy in Amsterdam, waar hij  lessen volgt bij Sasja Hunnego.

Nikki Treurniet – sopraan

De jonge sopraan Nikki Treurniet behaalde in 2014 haar masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij studeerde bij Sasja Hunnego en werd gecoached door pianisten Phyllis Ferwerda en Maurice Lammerts van Bueren. Masterclasses volgde zij bij Margreet Honig, Henk Neven, Rudolf Jansen, Meinard Kraak, Miranda van Kralingen, Jard van Nes en Irwin Gage.
Nikki heeft een grote liefde voor het liedrepertoire. Ze werkt samen met de jonge pianisten Andrea Vasi en Rik Kuppen en gaf met hen meerdere recitals. Met Andrea stond ze in 2013 in het Muziekgebouw aan ’t IJ in een voorprogramma van Gerald Finley en Julius Drake. Sinds 2013 maakt Nikki deel uit van het ensemble Coco Collectief, bestaande uit vijf sopranen en een pianist.

Oscar Verhaar – countertenor

Oscar Verhaar (Rotterdam, 1987) zong als jongenssopraan van het Rotterdams Jongenskoor vele malen solo in binnen- en buitenland (onder meer in Zwitserland, Oostenrijk, Rusland en de VS). In 2012 sloot hij de masteropleiding zang Oude Muziek af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij studeerde bij Michael Chance, Jill Feldman, Lenie van den Heuvel en Peter Kooij. Daarnaast volgde hij masterclasses bij Carlos Mena, Deborah York, Lydia Vierlinger, Eric Mentzel en Kees Boeke. In september 2014 was Oscar de enige mannelijke cinalist van het Concours  International  de Chant Baroque de Froville in Frankrijk. In 2010 won hij de eerste prijs van de Austria Barock Akademie. In het najaar van 2015 werd hij geselecteerd als een van de Classical Talents voor de BUMA Classical Convention.

Sebastian Brouwer – tenor

Sebastian Brouwer begon met zingen in het Stadsjongenskoor Oldenzaal. Sinds de afronding van zijn zangstudies aan de conservatoria van Enschede en Amsterdam heeft de carrière van Sebastian Brouwer hem niet alleen op de grootste podia van Europa gebracht, maar ook naar tournees en concertseries in de Verenigde Staten (2004), Australië (2002) en Zuid-Amerika (2010-2011). Op de meest belangrijke Nederlandse muziekfestivals en -series heeft hij gezongen met orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest en gewerkt onder de bâton van dirigenten als Edo de Waart, Jaap van Zweden, Roy  Goodman, Ton Koopman en Jan Willem de Vriend. Zijn stem was ook te horen op radio en televisie.

Joep van Geffen – bas

Hij werd geboren in 1977 in Nijmegen. Hij werkte eerst zes jaar als kok, had zangles van Cornelia Burgers en zong als freelancer bij diverse projecten. Daarna startte hij zijn studie aan het ArtEZ Conservatorium. Joep voltooide deze opleiding in 2006 en vervolgde zijn studie aan de Messiaen Academie bij Harry van Berne, Harry van der Kamp en Elena Vink. Hij volgde masterclasses bij Carolyn Watkinson, Beryl Foster, Michael Chance en David Wilson Johnson.
Hij zingt in het Groot Omroepkoor, het professionele kamerkoor Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss en in vocaal ensemble Capella Isalana onder leiding van Klaas Stok.  Joep van Geffen is in zijn vrije tijd nog steeds werkzaam als kok, gespecialiseerd in de Italiaanse keuken.

 

Johannes Passion, BWV 245
J.S. Bach

Zondag 2 april 2017, 15.00 uur

Martinuskerk
Haagse Markt 2, Breda-Princenhage

Bachkoor Brabant
Barokorkest Florilegium Musicum

Solisten:
Adriaan De Koster – tenor/Evangelist
David Visser – bas/Christus
Nikki Treurniet – sopraan
Oscar Verhaar – countertenor
Sebastian Brouwer – tenor
Joep van Geffen – bas

Dirigent: Geert van den Dungen

Entreeprijs: € 25,00.

Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de pagina Contact en kaarten. Hier vindt u ook meer informatie over de bestelprocedure. Donateurs van het Bachkoor Brabant worden per brief op de hoogte gesteld van dit concert. Zij hebben de mogelijkheid om gereserveerde plaatsen te bestellen. Zie ook Vrienden van het Bachkoor Brabant.De kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij de deelnemers aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten:

Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40, Breda

VVV Breda
Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda

Wijnhuis Oktober
Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda
Hier uitsluitend contante betaling mogelijk.

Geplaatst in Concert Bachkoor Brabant | Tags: , , | Een reactie plaatsen